ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြသုံးၿပီး

May 18, 2017

ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြသုံးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား မၿပီးေသးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ က်န္ေသး

ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ မၿပီးေသးတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၃ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္ေနေသးေၾကာင္း  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက အခုလို ေျပာလုိက္တာပါ။ “၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရန္ပံုေငြနဲ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၂၅ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ဒီေန႔ထိ ၂၂၃ ၿမိဳ႕နယ္က လုပ္ငန္းၿပီးစီးေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး ၁၀၃ ၿမိဳ႕နယ္ တင္ျပဖို႔ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအေနနဲ႔ ေဆာလ်င္စြာ ေပးပို႔ၾကဖို႔နဲ႔ ပိုလၽွံေငြေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ေတြကတဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေငြတိုက္ဦးစီးဌာနကို အခ်ိန္မီ ျပန္လည္အပ္ႏွံဖို႔ ထပ္မံအသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။” ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္နဲ႔ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို အခ်ိန္မီ တင္ျပေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up