ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္

October 6, 2018

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္း လီေျမာင္ဘတ္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္း လီေျမာင္ဘတ္ကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ဆိုးလ္ၿမဳိ႕တရားရံုးက ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္မွာ  ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ သမၼတေဟာငး္ လီေျမာင္ဘတ္ဟာ ဆမ္ေဆာင္းနဲ႔ သူရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေထာက္လွမး္ေရး အဖြဲ႕လို အသင္းအဖြဲ႕ေတြဆီကေန တရားမ၀င္ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း၀န္းက်င္ လက္ခံခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ အမႈရင္ဆုိင္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ညီျဖစ္သူ ဦးစီးတဲ့  ေမာ္ေတာ္ကားအစိတ္ပုိင္း ကုမၸဏီကေန ၀မ္ေငြ ၂၄.၆ ဘီလီယံ ေက်ာ္ အလြဲသံုးစားမႈနဲ႔ ဆမ္ေဆာင္းနဲ႔ တျခားကုမၸဏီေတြဆီကေန လာဘ္ေငြ လက္ခံခဲ့မႈအတြက္ သမၼတေဟာင္း လီကို အျပစ္ရိွေၾကာငး္ ဆိုးလ္ဗဟိုခရိုင္ တရားရံုးကဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ တရားရံုးက လီကို ေထာင္ဒဏ္၁၅ ႏွစ္ျပစ္ဒဏ္အျပင္ ဒဏ္ေၾကး ၀မ္ ၁၃ ဘီလီယံကို လည္း ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ ရိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ အျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အၾကား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ လီေျမာက္ဘတ္ဟာ စတုတၳေျမာက္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up