ေတာထဲ ေျခာက္လွန္႔ေမာင္းထုတ္ခ်ိန္ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ရွားပါးႀကံ့ႀကီး

April 11, 2017

ေတာထဲ ေျခာက္လွန္႔ေမာင္းထုတ္ခ်ိန္ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ရွားပါးႀကံ့ႀကီး (႐ုပ္သံ)

နီေပါလ္ႏိုင္ငံမွာ သား႐ုိင္းတိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးသမားေတြဟာ ဆင္ေတြစီးၿပီး ရွားပါးႀကံ့ႀကီးတေကာင္ကို ေတာထဲေျခာက္လွန္႔ပို႔ေဆာင္ခ်ိန္ ႀကံ့ႀကီးက ျပန္လည္တိုက္ခိုက္တာ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဦးခ်ိဳတခုပါ ဒီႀက့ံအမ်ိဳးအစားေတြဟာ ရွားပါးမ်ိဳးစိ္တ္ေတြထဲမွာ ပါဝင္ၿပီး နီေပါလ္ႏိုင္ငံ၊ ခ်စ္တ္ဝမ္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တြင္းကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခ်ိန္မွာ ခုလိုျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ႀကံ့ႀကီးဟာ သား႐ုိင္းတိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးသမားေတြရဲ႕ ယာဥ္တစီးကို ဦးခ်ိဳနဲ႔ေဝွ႔ၿပီး တိုက္ခိုက္ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႔ရၿပီး ဝန္ထမ္းေတြဟာ ေဘးလြတ္ရာကို ေရွာင္ရွားေနခဲ့ၾကရတာပါ။ အဲဒီေနာက္ ဆင္အုပ္နဲ႔အတူ ေျခာက္လွန္႔ဖို႔ ရွိေနၾကတဲ့ သား႐ုိင္းတိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးသမားေတြ ရွိရာဘက္ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး တိုက္ခိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆင္အုပ္စုဟာ လွည့္ထြက္ေရွာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ ႀကံ့ႀကီးဟာ တဘက္ကေန ေတာထဲကို ထြက္ေျပးသြားခဲ့တာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီရွားပါးႀကံ့ေတြကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပမယ့္ အိႏၵိယနဲ႔ နီေပါလ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ေကာင္ေရ ၄၀၀၀ ေအာက္သာ ရွိေတာ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
5 years Ago
Up