ေတာင္ဥကၠလာပ

June 6, 2017

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ကို စမတ္ကတ္ ထုတ္ေပးမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ထဲက က်ဴးေက်ာ္ ၃၀၀၀ ဝန္းက်င္ကို ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ စမတ္ကတ္ေတြ ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ထဲက က်ဴးေက်ာ္ေတြကို မူလက ဒီေန႔ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ စမတ္ကတ္ေတြ စထုတ္ေပးဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တာပါ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး (၂) ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးျမင့္က “ဇြန္လ ၈ ရက္နဲ႔ ၉ ရက္ေန႔ေတြမွာ ထုတ္ေပးဖို႔ ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တခုလံုးမွာ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွစ္ဖက္က က်ဴးေက်ာ္တာ ပိုမ်ားပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တခုလံုးအေနနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ ၃၀၀၀ ေလာက္ရွိပါတယ္” လို႔ ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထဲက က်ဴးေက်ာ္ေတြ၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ  စမတ္ကတ္ေတြကို အဖြဲ႔ ၈ ဖဲြ႔နဲ႔ ထုတ္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စမတ္ကတ္ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္၁၃ ၿမိဳ႕နယ္က က်ဴးေက်ာ္ေတြကို ထုတ္ေပးၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္ရွိေနပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ က်ဴးေက်ာ္ အိမ္ေထာင္စု ၁၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ လူဦးေရ ၃၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
4 years Ago
Up