ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတက ပူးတြဲကာကြယ္ေရးဦးစီးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒သစ္ ခန္႔အပ္

August 21, 2017

ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတက ပူးတြဲကာကြယ္ေရးဦးစီးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒သစ္ ခန္႔အပ္

ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္မွာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတက စစ္တပ္ အျမင့္ဆုံးရာထူးျဖစ္တဲ့ ပူးတြဲကာကြယ္ေရး ဦးစီးအဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠ႒သစ္ကို ခန္႔အပ္လုိက္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပူးတြဲကာကြယ္ေရးဦးစီးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒သစ္ ေခ်ာင္ေက်ာင္းဂ်ိဳ (Jeong Kyeong-doo) ရဲ႕ ရာထူးလက္ခံရယူတဲ့ပြဲကို သမၼတ မြန္ေဂ်အင္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သမၼတ တေယာက္ရဲ႕ တာဝန္နဲ႔ အာဏာကိုသုံးကာ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ ဒုံးက်ည္အစီအစဥ္ေတြကို ကာကြယ္သြားမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး သမၼတ မြန္းေဂ်အင္းက "ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ အမွီအခိုကင္းတဲ့ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ေတြကို တုိးျမင့္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ဝန္႐ုိးသုံးေခ်ာင္း ကာကြယ္ေရးပလက္ေဖာင္းကို ျဖန္႔က်က္သြားမယ္။ စစ္ပြဲကာလအတြင္း စစ္ဆင္ေရးကို အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာကို အေမရိကန္ဆီကေန ျပန္လည္ရယူတဲ့ကိစၥမွာ ေထာက္ခံသြားမယ္" လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ ဝန္႐ုိးသုံးေခ်ာင္း ကာကြယ္ေရးပလက္ေဖာင္းဟာ လက္ဦးမႈအရယူ တိုက္ခိုက္ေရးစနစ္၊ ေလေၾကာင္းနဲ႔ ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရး၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပး လက္တုံ႔ျပန္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲကာလအတြင္းမွာ စစ္ဆင္ေရး အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခြင့္ကို အေမရိကန္ဆီကေန ေတာင္ကိုရီးယားက ျပန္လည္ရယူဖို႔ ကိစၥကိုလည္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းက ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ဒုံးက်ည္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း မရိွေသးတာေၾကာင့္ စစ္ပြဲကာလအတြင္း စစ္ဆင္ေရးကို အမိန္႔ေပး ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးဖို႔ အေမရိကန္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဆိုင္းငံ့ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up