ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္တခ်ဳိႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲျဖစ္

April 20, 2016

ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္တခ်ဳိႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ျပည္စံေအာင္ရပ္ကြက္၊ ေခတ္ေအးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းက ေက်းရြာေတြျဖစ္တဲ့ အင္ပင္ခံု၊ စက္ကုန္း၊ ေခ်ာင္းဖ်ား ေက်းရြာ၊ နန္းၾသေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းက ေက်းရြာေတြျဖစ္တဲ့ ဒိုးပင္ခံု၊ ဥယ်ာဥ္၊ နန္းၾသေက်းရြာ၊ ေရဆင္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းက ေက်းရြာေတြျဖစ္တဲ့ ကန္သာေအးနဲ႔ ေရႊက်ေက်းရြာနဲ႔ နယ္ေျမ ၄ ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲ့ ျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေသာက္သံုးေရအခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးနဲ႔ ျပင္ပကအလွဴရွင္ေတြကေန ေန႔စဥ္နီးပါး ေရလွဴဒါန္းေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေန႔ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက နန္းၾသေက်းရြာမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ေရလာလွဴခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up