ေဆးေပါ့လိပ္တလိပ္ကို ၂၅ ျပားႏႈန္း

February 28, 2018

ေဆးေပါ့လိပ္တလိပ္ကို ၂၅ ျပားႏႈန္းသာအခြန္ ေကာက္ရန္အႀကံျပဳ

အထူးကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံရာမွာ ေဆးေပါ့လိပ္ တလိပ္ကို ၂၅ ျပားႏႈန္းနဲ႔ပဲ ေကာက္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာမွာ အၾကံျပဳထားတာပါ။ မူလေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမွာ တလိပ္ေရာင္းေဈး ၁၀ က်ပ္အထိ ရွိတဲ့ ေဆးေပါ့လိပ္ေတြကို တလိပ္ ျပား ၅၀ ႏႈန္း၊ တလိပ္ေဈး ၁၁ က်ပ္နဲ႔ အထက္ဆိုရင္ ၁ က်ပ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားတာပါ။ ေဆးေပါ့လိပ္လုပ္ငန္းဟာ အိမ္တြင္းလက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္တာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းျဖစ္တာနဲ႔ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လက္ငုတ္လက္ရင္းလုပ္ငန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလို အခြန္ေက်ာ့ေကာက္ဖို႔ ေကာ္မတီက မွတ္ခ်က္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူလေရာင္းေဈး ဘယ္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ေနပါေစ ေဆ့ေပါ့လိပ္ တလိပ္ကို ၂၅ ျပားႏႈန္းေကာက္ခံဖို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ ေဆးလိပ္ခံုေပါင္း ၂၅၀၀ ေလာက္ရွိၿပီး အခြန္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္တဲ့ ေဆးလိပ္ခံုက ၃၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိမယ္လို႔ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕က ေဆးလိပ္ခံု လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ တျခားအထူးကုန္စည္ျဖစ္တဲ့ စီးကရက္ကိုေတာ့ အခြန္ႏႈန္းထားမေျပာင္းလဲဘဲ တဘူးခ်င္းရဲ႕ တန္ဖိုးအဆင့္သတ္မွတ္တာကိုပဲေျပာင္းလဲထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလိပ္ ၂၀ ပါ စီးကရက္ တဘူးေရာင္းေဈးဟာ ၅၀၀ က်ပ္အထိ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ တလိပ္အတြက္ အခြန္ ၄ က်ပ္၊ တဘူးေရာင္းေဈး ၇၀၀ က်ပ္အထိကို တလိပ္ ၉ က်ပ္၊ တဘူးေရာင္းေဈး ၉၀၀ က်ပ္အထိကို တလိပ္ ၁၃ က်ပ္နဲ႔ တဘူးေရာင္းေဈး ၉၀၁ က်ပ္နဲ႔ အထက္ကိုေတာ့ တလိပ္အတြက္ အခြန္ ၁၆ က်ပ္အထိ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အထူးကုန္စည္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံေသာက္ေဆးနဲ႔ ကြမ္းစားေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္ေတြကိုေတာ့ အခြန္ႏႈန္းျပင္ဆင္ဖို႔ ေကာ္မတီက အႀကံျပဳတာ မရွိပါဘူး။ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံေသာက္ေဆးနဲ႔ ကြမ္းစားေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ အခြန္ႏႈန္းကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အရက္ေတြကေတာ့ တလီတာကို ၇၅၀ က်ပ္တန္ဖိုးရွိရင္ အခြန္က ၉၁ က်ပ္ကစၿပီး တလီတာကို ၂၆၀၀၀ က်ပ္အထိကို အခြန္ ၅၉၁၁ က်ပ္အထိ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဘီယာေတြနဲ႔ တလီတာကို ၂၆၀၀၁ က်ပ္ထက္ ပိုၿပီး ေဈးႏႈန္းျမင့္တဲ့ အရက္ေတြကိုေတာ့ အခြန္ႏႈန္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ တျခားအထူးကုန္စည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေျပာင္းလဲဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္တင္ျပထားတာ မရွိပါဘူး။
4 years Ago
Up