ေဆးရြက္ႀကီး စုိက္ပ်ဳိးမႈ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

May 31, 2017

ေဆးရြက္ႀကီး စုိက္ပ်ဳိးမႈ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ေျပာ

ေဆးရြက္ႀကီး စိုက္ပ်ိဳးမႈဟာ ဓာတုပစၥည္း စြမ္းအင္နဲ႔ ေရအရင္းအျမစ္ေတြ သံုးစြဲရမႈ၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိရာမွာ ထြက္လာတဲ့ ညစ္ညမ္းမႈေတြေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး (WHO) က  ေမ ၃၀ ရက္ေန႔က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ေဆးရြက္ႀကီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ကမာၻ႔ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အျပစ္တင္ခံေနရတဲ့ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔ေတြကို ထုတ္လႊတ္ေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔လည္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးက ေဆာ္ၾသပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပ်က္စီးမႈ ပမာဏကို ခန္႔မွန္းခ်က္ေတာ့ မေပးပါဘူး။ ေဆးရြက္ႀကီးေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ေတြနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြကေန ႏွစ္စဥ္  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံနီးပါးထိ ကုန္က်ေနတယ္။ ဒီကုန္က်စရိတ္ဟာ အိမ္ေထာင္စုေတြနဲ႔ အစိုးရေတြအတြက္ တကယ့္ စီးပြားေရး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပဲလို႔ WHO က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up