ေဆးထိုးကြပ္မ်က္

April 25, 2019

လူမည္းတဦးကို ကားျဖင့္ တရြတ္တုိက္ဆြဲေခၚ သတ္ျဖတ္ခဲ့သူအား ေဆးထုိးကြပ္မ်က္

၁၉၉၈ ခုႏွစ္က အေမရိကန္နုိင္ငံ တကၠဆက္ျပည္နယ္မွာ လူမည္းတေယာက္ကို ပစ္ကပ္ကားေနာက္ တရြတ္တုိက္ဆြဲေခၚၿပီး သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူျဖဴတေယာက္ကို ဧၿပိီ ၂၄ ရက္က ဟတ္စ္ေဗးလ္ၿမိဳ႕ ေသဒဏ္ေဆာင္မွာ ေဆးထိုး ကြပ္မ်က္ခဲ့ပါတယ္။ ဂၽြန္ဝီလ်ံဘီလ္ကင္းဆုိသူ အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ လူျဖဴက “ေသဒဏ္ဆုိတာ အရင္းအႏွီးမရိွသူေတြ က်ခံရတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္တယ္” လုိ႔ ေနာက္ဆံုးမွာတမး္အျဖစ္ ေရးသြားခဲ့ပါတယ္။ ရွန္ဘာရီ၊ ေလာရန္႔စ္ဘ႐ူဝါတုိ႔နဲ႔အတူ ဘီလ္ကင္းဟာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ဂ်က္စပါၿမိဳ႕မွာ လမး္ႀကံဳလိုက္စိီးတဲ့ ဂ်ိမး္စ္ဘာ့တ္ဂ်ဴနီယာဆုိသူ လူမည္းကို ျပန္ေပးဆြဲခဲ့တယ္ဆုိၿပီး စြပ္စြဲခံရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဘာ့တ္ဂ်ဴနီယာကို ပစ္ကပ္ကားေနာက္မွာ တရြက္တုိက္ဆြဲေခၚ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ စက္ဆုပ္ဖြယ္ အမုန္းအေျချပဳျပစ္မႈေၾကာင့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္မွာ ဂ်ိမး္စ္ဘာ့တ္ဂ်ဴနီယာ အမုန္းျပစ္မႈ အက္ဥပေဒဆုိၿပီး ႀကီးေလးတဲ့ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဝုိင္အုိမင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား လိင္တူစိတ္ဝင္စားသူ မတ္သ႐ူးရွပ္ပတ္ကို ၿခံစည္း႐ိုးမွာ ႀကိဳးခ်ည္ ႐ုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈနဲ႔အတူ ဒီလူသတ္မႈကို ျပည္ေထာင္စု အမုနး္ျပစ္မႈ တားဆီးေရး အက္ဥပေဒအျဖစ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up