ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္

February 26, 2018

ၿပဳံခ်န္း ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ပြဲတြင္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ အဆင့္ ၁ ေနရာတြင္ ရပ္တည္

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ၿပဳံခ်န္းၿမဳိ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ၿပဳိင္ပဲြအၿပီးမွာ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက ေရႊတံဆိပ္ ၁၄ ခုနဲ႔ ႏုိင္ငံအလုိက္ အဆင့္ ၁ ေနရာမွာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာ္ေဝအားကစားအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဂ်ာမနီနဲ႔ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ရတာပါ။ ၿပဳိင္ပဲြၿပီးဆုံးမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္မွာ ယွဥ္ၿပဳိင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး Cross Country စကီၿပဳိင္ပဲြမွာ ဘီေဂ်ာ္ဂ်င္က ေနာ္ေဝအတြက္ ေရႊတံဆိပ္တခု ရယူႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဂ်ာမနီနဲ႔ ေရႊတံဆိပ္ ၁၄ ခုခ်င္းတူညီခဲ့ေပမယ့္ ေငြတံဆိပ္အေရအတြက္မွာ ေနာ္ေဝက ၄ ခု အသာရခဲ့တာေၾကာင့္ အဆင့္ ၁ မွာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ၿပဳိင္ပဲြၿပီးဆုံးခ်ိန္မွာ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက ေရႊ ၁၄ ခု၊ ေငြ ၁၄ ခု၊ ေၾကး ၁၁ ခုနဲ႔ အဆင့္ ၁၊ ဂ်ာမနီက ေရႊ ၁၄ ခု၊ ေငြ ၁၀ ခု၊ ေၾကး ၇ ခုနဲ႔ အဆင့္ ၂ ေနရာေတြမွာ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္၊ နယ္သာလန္၊ ဆြီဒင္တုိ႔က အစဥ္လုိက္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္ ေတာင္ကုိရီးယားက အဆင့္ ၇ မွာပဲ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပဳံခ်န္း ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ၿပဳိင္ပဲြမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၂ ႏုိင္ငံက ၿပဳိင္ပဲြအမ်ဳိးအစား ၁၅ မ်ဳိးမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago

February 22, 2018

ၿပံဳခ်န္းအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက ေရႊတံဆိပ္အမ်ားဆုံးျဖင့္ ဦးေဆာင္ေန

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်န္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ၿပဳိင္ပဲြ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက ေရႊတံဆိပ္အမ်ားဆုံးနဲ႔ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေနာက္ဆုံးယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးခ်ိန္အထိ ေရႊတံဆိပ္ ၁၃ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၁၁ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၉ ခု ရယူထားပါတယ္။ ေရႊတံဆိပ္ဆုေတြကုိ Cross Country Skiing၊ Jumping Skiing၊ Speed Skiing၊ Freestyle Skiing၊ Biathlon စတဲ့ အားကစားနည္းေတြကေန ေရႊတံဆိပ္ေတြ ရယူႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ႏုိင္ငံအလုိက္ရပ္တည္မႈ အဆင့္ ၂ ေနရာမွာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက ေရႊ ၁၂ ခု၊ ေငြ ၇၊ ေၾကး ၅ ခုနဲ႔ ကပ္လုိက္ေနၿပီး ေရႊတံဆိပ္ ၉ ခု ရထားတဲ့ ကေနဒါက အဆင့္ ၃ နဲ႔ အဲဒီေနာက္မွာ နယ္သာလန္၊ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံေတြက အစဥ္လုိက္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ အိမ္ရွင္ ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံကေတာ့ ေရႊတံဆိပ္ ၄ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၃ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၂ ခုနဲ႔ ႏုိင္ငံအလုိက္ အဆင့္ ၉ မွာ ရပ္ေနပါတယ္။ အခုၿပဳိင္ပဲြမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၂ ႏုိင္ငံက ကစားသမား ၃ ေထာင္နီးပါး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၿပီး ေဆာင္းရာသီ အားကစားနည္း ၁၅ မ်ဳိး ထည့္သြင္းက်င္းပေနတာပါ။ ၿပိဳင္ပဲြကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္အထိ ဆက္လက္က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up