ေဆာင္းရာသီဝတ္စုံ

February 7, 2019

အေမရိကန္ဒီဇုိင္နာ တြမ္ဖို႔ဒ္၏ ၂၀၁၉ ေဆာင္းရာသီ ဖက္ရွင္ဝတ္စံုမ်ား ျပသ

အေမရိကန္ဒီဇုိင္နာ တြမ္ဖို႔ဒ္ရဲ႕ ၂၀၁၉ ေဆာင္းရာသီ ဖက္ရွင္ဝတ္စံုေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ေန႔က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ပြဲထုတ္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဒီဖက္ရွင္ပြဲမွာ အနီရင့္ေရာင္ကေန ခဲေရာင္အဆံုး ေက်ာက္မ်က္အေရာင္ေတြရိွတဲ့  အမ်ိဳးသားဝတ္၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္ ဒီဇိုငး္အစံုကို ျပသခဲ့တာပါ။ တြမ္ဖို႔ဒ္ အမွတ္တံဆိပ္ အမ်ိဳးသားဝတ္မွာေတာ့ ပြဲတက္အက်ႌေတြနဲ႔ ႐ုံးသြားျပန္ဝတ္စံုေတြက နာမည္နဲ႔အညီ ဒီဇိုငး္က် သပ္ရပ္လွပါတယ္။ ဂ်ာကင္၊ ဘေလဇာအက်ႌနဲ႔ ေခါငး္စြပ္ေတြလို အေပၚထပ္ဝတ္ထည္ေတြမွာေတာ့ သိုးေမြး၊ ကတၱီပါနဲ႔ သားေရထည္ေတြက မငး္မူေနပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တြမ္ဖို႔ဒ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး ပြဲတက္ဝတ္စံုေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပသၿပီး ဖက္ရွင္ပြဲကို ပိတ္သိမး္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ၂၀၁၉ ေဆာင္းရာသီ ဖက္ရွင္႐ႈိးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္စတင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ က်ငး္ပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up