ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

January 20, 2018

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဟန္ေဇာ္ကို ခန္႔အပ္

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဟန္ေဇာ္ကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပး လိုက္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၂၃၂၊ ပုဒ္မ-၂၃၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးလိုက္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဦးဟန္ေဇာ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ မေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု တာ၀န္ယူထားတဲ့ ၀န္ႀကီးဦး၀င္းခိုင္ကိုေတာ့ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန တခုတည္းရဲ႕ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးလုိက္တာပါ။
3 years Ago
Up