ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္း

April 20, 2017

သႀကၤန္အလြန္ ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္း

သႀကၤန္ႏွစ္ကူးကာလ ၿပီးဆံုးလို႔ ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္ထဲမွာ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း က်ဆင္းလာတဲ့အျပင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္ကလည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းေနပါတယ္။ ရွယ္ယာရွင္အမ်ားစုက ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းကို လာေရာက္ၿပီး စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ကို ေလ့လာတာေတြ မရွိသလို ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ေတြကိုလည္း မလုပ္က်ေသးပါဘူး။ လက္ရွိမွာေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ထဲမွာ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္က ဧၿပီလ ေနာက္ဆံုးအပတ္ေလာက္မွပဲ ျပန္ၿပီး အသက္ဝင္လာမယ္လို႔ ရွယ္ယာရွင္ေတြက  သံုးသပ္တာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ထဲမွာေတာ့ ေအပရယ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ FMI ရွယ္ယာ တစုကို က်ပ္ ၁၆၅၀၀၊ သီလဝါရွယ္ယာတစုကို က်ပ္ ၄၂၀၀၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ရဲ႕ ရွယ္ယာေစ်းက က်ပ္ ၈၇၀၀ နဲ႔ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ရဲ႕ ရွယ္ယာေစ်းကေတာ့ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိေနပါတယ္။
5 years Ago
Up