ေငြေစ်းႏွင့္ေရႊေစ်း

July 3, 2015

ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၂၅  က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၂၄၇ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၈ ဒသမ ၆၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၃၄ ဒသမ ၂၆ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၃ ဒသမ ၃၂ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၃၅၈၀၀  ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းက ၁၂၀၀ က်ပ္ ပိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို  ၁၁၆၆ ဒသမ ၇ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago

July 2, 2015

ဇူလုိင္ ၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၂၀  က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၂၃၆ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၇ ဒသမ ၀၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၂၈ ဒသမ ၁၀ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၃ ဒသမ ၁၀ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၃၇၂၀၀  ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းက ၂၀၀ က်ပ္ ပိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို  ၁၁၆၇ ဒသမ ၂ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago
More News
Up