ေငြေစ်း

August 20, 2018

ၾသဂုတ္ ၂ဝ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေဈး

ၾသဂုတ္ ၂ဝ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၄၉၈ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၇၁၃ ဒသမ ၄ က်ပ္၊  စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁ဝ၉၂ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၅၆ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၁၇ ဒသမ ၈၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၆၄ ဒသမ ၇၉ က်ပ္၊  ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၅ ဒသမ ၁၄ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေဈး တက်ပ္သားကို ဝယ္ေဈး ၉၄၉၅ဝဝ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၄၉၇ဝဝ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၁၈၅ ဒသမ ၅ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။
5 years Ago

January 11, 2016

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၀၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၁၂ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၀၀ ဒသမ ၈၄ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၄ ဒသမ ၆၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၅ ဒသမ ၇၇ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၅၃၂၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၇၅၃၄၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၁၀၄  ဒသမ ၁ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
7 years Ago
Up