ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေဈး

August 31, 2018

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေဈး

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၁၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၇၆၃ ဒသမ ၇ က်ပ္၊  စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၀၅ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၆၂ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၂၀ ဒသမ ၉၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၆၇ ဒသမ ၉၃ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၆ ဒသမ ၁၁ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။   (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေဈး တက်ပ္သားကို ဝယ္ေဈး ၉၆၉၈ဝဝ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၇၀၀ဝဝ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၀၃ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။
4 years Ago

August 30, 2018

ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေဈး

ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၁၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၇၇ ၄ က်ပ္၊  စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၁၀ ဒသမ ၂ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၅၆ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၂၂ ဒသမ ၁၀ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၆၈ ဒသမ ၈၄ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၆ ဒသမ ၃၄ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။   (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေဈး တက်ပ္သားကို ဝယ္ေဈး ၉၇၅၂ဝဝ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၉၇၅၄ဝဝ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၀၄ ဒသမ ၅၀ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။
4 years Ago
More News
Up