ေငြလဲႏႈန္း

July 29, 2019

ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေဈး

ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၀၉ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၆၇၈ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၀၀ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၈၉ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၁၈ ဒသမ ၉၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၆၅ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၈ ဒသမ ၉ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေဈး ၁ က်ပ္သားကို ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၁၁၄၇၈၀၀ က်ပ္၊ ဝယ္ေဈးကေတာ့ ၁၁၄၆၃၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၄၁၈ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကုိးကား - ေရႊစင္အကယ္ဒမီ)
4 years Ago

July 26, 2019

ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေဈး

ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၁၁ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၆၈၃ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁ဝ၄ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၉၀ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၁၉ ဒသမ ၆၆ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၆၆ ဒသမ ၈၄ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၈ ဒသမ ၈၂၆ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေဈး ၁ က်ပ္သားကို ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၁၁၄၇၂ဝဝ က်ပ္၊ ဝယ္ေဈးကေတာ့ ၁၁၄၅၇ဝဝ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၄၁၇ ဒသမ ၇ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကုိးကား - ေရႊစင္အကယ္ဒမီ)
4 years Ago
More News
Up