ေငြက်ပ္ ၁ ေထာင္တန္ၿဖဲ၍ YBS စီးသူကို ႏိုင္ငံေတာ္ေငြေၾကး Archives - DVB