ေဂ်႐ုဆလင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေမရိကန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ႏိုင္ငံ ၁၂၀ ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္

December 22, 2017

ေဂ်႐ုဆလင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေမရိကန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ႏိုင္ငံ ၁၂၀ ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္

အေမရိကန္ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရိွေနေပမယ့္ ႏုိင္ငံ ၁၂၈ ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ရဲ႕ ေဂ်႐ုဆလင္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရးရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အေမရိကန္က အသိအမွတ္ျပဳထားတာကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမဲခြဲရာမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္႐ပ္သိမ္းဖို႔ဆိုတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံတဲ့ႏိုင္ငံ ၁၂၈ ႏိုင္ငံရိွၿပီး ကန္႔ကြက္တဲ့ႏုိင္ငံ ၉ ႏုိင္ငံ ရိွခဲ့ပါတယ္။ မဲမေပးဘဲေနတဲ့ႏိုင္ငံ ၃၅ ႏိုင္ငံရွိကာ အေမရိကန္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲေပးတဲ့ႏိုင္ငံကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ျဖတ္ေတာက္မယ္လို႔ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က မဲမခြဲမီ တရက္အလိုက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up