ေခြး႐ူးေရာဂါ

July 22, 2019

ေခြးေပါက္ဖြားႏႈန္း ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးအေရး (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေခြး႐ူးကာကြယ္ေဆးမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၅ ဘီလီယံခန္႔ သံုးစြဲထားရသည္ဟု ဇူလိုင္လအတြင္း က်င္းပေနသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္တြင္ က်န္းမာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေခြးကိုက္ႏႈန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေခြးကိုက္ခံရသည့္ လူေပါင္း ၁၈၀၀၀၀ ဦး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉၂၀၀၀ ဦးေက်ာ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ယခုေျခာက္လအတြင္း အေယာက္ ၆၀၀၀၀ အကိုက္ခံခဲ့ရသည္။ ပ်မ္းမွ် တလလွ်င္ လူအေယာက္ ၁၂၀၀၀ ခန္႔ အကိုက္ခံေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခြး႐ူးအကိုက္ခံရသျဖင့္ လူေသဆံုးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေခြး႐ူးေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၂ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၉၈ ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၉၉ ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၇၈ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆၉ ဦး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ၄၁ ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ Dog Bite Treatment Centre ဆိုၿပီး ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ုံႀကီး၊ သဃၤန္းကြၽန္းႏွင့္ အင္းစိန္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ အဆိုပါစင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္အၿပီး တလခြဲအတြင္း လူ ၃၃၂၆ ဦးကို ေခြး႐ူးကာကြယ္ေဆး အႀကိမ္ေပါင္း ၁၁၄၆၈ ထိုးလိုက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေခြးသန္းေခါင္စာရင္းအရ ပိုင္ရွင္ရွိေခြး ၄ သန္း၊ ပိုင္ရွင္မဲ့ေခြး ၂ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု သိရၿပီး ေခြးေပါက္ဖြားႏႈန္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးျမင့္ေနသည္။ က်န္းမာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေခြးေပါက္ဖြားႏႈန္းသည္ Time Bomb အခ်ိန္ကိုက္ဗုံးႀကီးႏွင့္ တူေနသည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ထုတ္ေျပာသြားသည္။ “ေခြးက သားေမြးေပါက္မည္ဆိုပါက ၎ေခြးမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးမ်ား လိုက္ထိုး၍ ၿပီးမည့္ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ထပ္ အႏွစ္တရာလည္း ၿပီးမည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ေခြးေပါက္ဖြားႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ရန္လိုတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေထာက္ျပသြားသည္။ ေခြးအေရးကို လက္ေတြ႔က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ေနၿပီး လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေထာက္တိုင္ (Socio Cultural Pillar)၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေထာက္တိုင္ (Technical Pillar)၊ အဖြဲ႔အစည္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ (Organization Pillar) ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ (Political and Administrative Pillar) မ်ား အားလုံးဝိုင္းဝန္းၿပီး လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒလည္းရွိၿပီးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ (၂၀၁၈)၊ မႏၱေလး (၂၀၀၂)၊ ေနျပည္ေတာ္ (၂၀၀၉)၊ ၂၀၁၀ တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ တိရစၦာန္မ်ားကို အဆိပ္ေကၽြးသုတ္သင္ျခင္း အပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္း၊ အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိရစၦာန္ထိန္းသိမ္းေရး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္း လုပ္ေဆာင္မႈကို ယေန႔အထိ မျမင္မေတြ႔ရေသးေပ။ ယခုတခါ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္မည္လား ဆိုသည္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးလာၾကျပန္ရာ လမ္းေဘးေခြး အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေခြးအားလုံးကို ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံရန္လုပ္ငန္းသည္ လက္ေတြ႔မက်ေသာ လုပ္ငန္းဟု တင္ျပလိုရင္လည္း ျဖစ္သည္။
3 years Ago
Up