ေခ်းေငြေပးအပ္မည္

December 21, 2016

ျမန္မာအစိုးရကို ကမာၻ႔ဘဏ္က ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေခ်းေငြေပးအပ္မည္

ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာအစိုးရကို ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေပးအပ္ဖို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႔က ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြျဖစ္ၿပီးေတာ့ အတိုးမဲ့အျဖစ္ သက္တမ္းကာလ ၃၈ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ကာလကိုလည္း ဆိုင္းငံကာလ ၆ ႏွစ္အထိေပးအပ္ထားတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ အလ်ွင္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတာေၾကာင့္ အစိုးရပိုင္းက စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ နည္းပညာနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ လိုအပ္ေနတာပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္မွာ Dabit ကတ္သံုးစြဲမႈဟာ ၁ သန္းခြဲေလာက္အထိ တိုးတက္လာတဲ့အျပင္ ခရက္ဒစ္ကတ္ေတြလညး္ ထုတ္ေ၀ေနပါတယ္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြ အမ်ားအျပားအတြက္ေငြေၾကးနဲ႔ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈေတြ မရရွိေသးတာ ေၾကာင့္ အခုလို ေခ်းေငြေတြနဲ႔ေထာက္ပံ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုပါတယ္။
6 years Ago
Up