ေခ်ာက္ၿမဳိ႕တြင္ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ  ၃ ဦး အထိရိွလာ | DVB