ေက်းလက္ေဒသမာ်းတြင္ သန္႔ရွင္းသည့္ေရရရွိေရးေဆြးေႏြး

September 5, 2017

ေက်းလက္ေဒသမာ်းတြင္ သန္႔ရွင္းသည့္ေရရရွိေရးေဆြးေႏြး

  အစိုးရနဲ႔ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (ယူနီဆက္ဖ္) အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်းလက္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြမွာ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေသာက္သံုးေရရရွိေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးတို႔အတြက္ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုကို ဒီကေန႔ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာက်င္းပပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေရးဆဲြၿပီးျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္ေဒသေရရရွိေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကို တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြျပဳလုပ္ေနတာပါ။ ဒီလို တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေဒသအသီးသီးမွာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြေတြလုပ္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပဳစုကာ လာမယ့္ ဘက္ဂ်က္မွာ ပါဝင္ထည့္သြင္း ေရးဆဲြႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ယူနီဆက္ဖ္(ျမန္မာ)ရဲ႕ ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဦးခင္ေအာင္သိန္းက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူထားတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိမႈ ၆၉.၅% ရရွိေနၿပီး စစ္ကိုင္းတုိင္းမွာေတာ့ ၈၁.၁% က ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိထားပါတယ္။ ယင္လံုအိမ္သာ သံုးစဲြႏိုင္မႈအေနနဲ႔လည္း ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္မွာ ကြာဟမႈရွိေနၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ၇၄.၃%သံုးစြဲကာ စစ္ကိုင္းတိုင္းအေနနဲ႔ ၇၁.၆ % ရွိတယ္လုိ႔ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစိုးရႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခုစီမံကိန္း မဟာဗ်ဳဟာအရ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ေက်းလက္ေဒသအားလံုး သန္႔ရွင္းၿပီး ေဘးကင္းတဲ့ ေသာက္သံုးေရ လံုေလာက္မွ်တစြာရရွိေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး လံုေလာက္မွ်တစြာရရွိေရးတို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကေန စတင္ကာ တႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ခုပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀ အထိ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးက႑အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စာရင္းခ်ဳပ္အရ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း ၃၂၁ ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၄၉၄ သန္း၊ အစားထိုးျပင္ဆင္ျခင္း ၄၉၆ ခုအပါအဝင္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၁၄၃၉ သန္းလိုအပ္တယ္လို႔ စာရင္းခ်ဳပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ၾကည္ႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာမွ တာဝန္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုလုိပဲြေတြကို အခ်ဳိ႕တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။  
5 years Ago
Up