ေက်းလက္လမ္း

December 2, 2016

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းလက္လမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေန

ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးက ဦးမင္းဦးရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားေတြ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတာကို တင္ဒါစည္းကမ္းေတြနဲ႔ အညီတာ၀န္ယူျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ မရွိေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက အခုလို ျပန္လည္ ေျဖဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တႏုိင္ငံလံုးရွိ ေက်းလက္လမ္းတံတားလုပ္ငန္းေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔ေတြက ဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီေတြက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္ေတြမွာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ၂ ႏွစ္အတြင္း ပ်က္စီးရင္ သက္ ဆုိင္ရာကုမၸဏီက ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေပးရမယ္လို႔ပါတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးေနတာေတြ႕ရတယ္လို႔ ဆုိပါ တယ္။ "၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး ေက်းလက္လမ္းေတြ ပံုမွန္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပံုေငြလ်ာထား သြားမယ့္အျပင္ လမ္းတည္ေဆာက္မႈစံႏႈန္းေတြကိုလည္း ျမႇင့္တင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသ ဆုိင္ရာ လမ္းတံတားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီကို တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေနာင္လာမယ့္ ႏွစ္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လမ္းသစ္ေတြအတြက္ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီဖို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္" လို႔ ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာ ပါတယ္။ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ လမ္းေတြရဲ႕စံေတြကို ျမွင့္တင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရာ အတြက္ လမ္းမ်ားျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မတီကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒၊ ပူးတြဲဥကၠ႒ေတြအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးေတြပါတဲ့ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး ေဆာက္မယ့္လမ္းေတြရဲ႕ စံေတြကို လုပ္ေနတယ္ လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။
6 years Ago
Up