ေက်ာ္ထူး

March 2, 2019

ပရိသတ္ကေပးတဲ့ အကယ္ဒမီဆု တထပ္တည္းက်ဖို႔ေတာ့ မလြယ္ဘူး - ေက်ာ္ထူး

အကယ္ဒမီ အကဲျဖတ္စိစစ္ေရးကေပးတဲ့ အကယ္ဒမီဆုနဲ႔ ပရိသတ္ကေပးတဲ့ အကယ္ဒမီဆု တထပ္တည္းက်ဖို႔ေတာ့ မလြယ္ဘူး။ အကဲျဖတ္တဲ့ လူႀကီးေတြေပၚ မူတည္တာေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္ျပလုပ္ျပ လုပ္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးမရွိဘူး၊ လုပ္ကြက္မရွိဘူးဆိုရင္ အကဲျဖတ္လူႀကီးေတြလည္း ဘယ္လိုမွ ေပးလို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။
4 years Ago
Up