ေက်ာ္ထိေရာက္ရွိလာ

June 16, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ထိေရာက္ရွိလာ

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြအၾကား ကုန္သြယ္မႈဟာ  အေမရိကန္ေဒၚလာ  သန္း၅၀၀၀ ေက်ာ္အထိေရာက္လာခဲ့ၿပီး  ကာလတူ ၿပီးခဲ့တဲ့ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးထက္ ေဒၚလာ သန္း ၇၃၀ တိုးလာတယ္လို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျပည္ပပို႔ကုန္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၅၇ သန္းရရွိခဲ့ၿပီး  သြင္းကုန္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၁၆ သန္းေက်ာ္ အထိရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ တန္ဖိုးက ကန္ေဒၚလာ ၁၁၅၉ သန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ တလထဲအတြက္ ပို႔ကုန္ ကန္ေဒၚလာ ၈၅၅ သန္းေက်ာ္နဲ႔ သြင္းကုန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၁၁၆ သန္းခြဲ  စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၁၉၇၂ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြက ကန္ေဒၚလာ ၂၆၀သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ပါတယ္။ လယ္ယာထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ၆၀၃သန္း၊ ေရထြက္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ထြက္ကုန္ကေန ၉၂ သန္း၊ သတၱဳတြင္းထြက္ကေန ၁၅၂ သန္း၊ သစ္ေတာ ထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ ကေန ၄၃ သန္းနဲ႔  စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၇၃၀ သန္းေက်ာ္ဖိုးအထိ တင္ပို႔ထားခဲ့ပါတယ္။ တျခားအမယ္စံုတင္ပို႔မႈေတြကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၄ သန္း ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈကေန ကန္ေဒၚလာ ၃၉၆၈ သန္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈကေန ကန္ေဒၚလာ၁၁၀၆ သန္း အသီးသီး ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဓိကနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဂိတ္တခုျဖစ္တဲ့ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းကုန္သြယ္မႈကေတာ့ မႏွစ္ကထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၉၀ ေလာက္က်ဆင္းသြားပါတယ္။
4 years Ago
Up