ေက်ာင္းေနၿမဲေရး

June 16, 2018

ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း မ်ားေန၊ ေက်ာင္းေနၿမဲေရး ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းၾကရန္ ၀န္ႀကီး တုိက္တြန္း

ကေလးေတြ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း မ်ားေနေသးတာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြခ်မွတ္ၿပီး ကေလးေတြ ေက်ာင္းေနၿမဲဖို႔နဲ႔ ေက်ာင္းကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ တင္၀င္းေက်ာ္က တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဇြန္ ၁၅ ရက္ မနက္ ၉ နာရီက ဘားအံၿမိဳ႕၊ Gabana ဟုိတယ္မွာ ၂ ရက္ၾကာျပဳလုပ္မယ့္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးမ်ားအေျခအေနကို ေလ့လာအကဲျဖတ္တဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ တင္၀င္းေက်ာ္ က “လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားေနေသးတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ အရင္နွင့္မတူတဲ့ နည္းလမ္းသစ္ေတြကို ရွာရမယ္။ လိုအပ္ရင္ ေဒသနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ မူ၀ါဒ အသစ္ေတြ ေရးဆဲြေကာင္း ေရးဆဲြရပါမယ္။ အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈနဲ႔ အားလုံးရဲ႕ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ခြန္းအားေတြဟာ အဓိကက်လွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြခ်မွတ္ၿပီး ကေလးမ်ားေက်ာင္းေနၿမဲၿပီး ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔” တိုက္တြန္း ေျပာၾကားပါတယ္။ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးေတြရဲ႕အေျခအေန ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပး၊ ေဒါက္တာ ခင္မ်ဳိးျမင့္ၾကဴက “တကယ္ လက္ေတြ႔က်ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ပထ၀ီအေနအထား ျခားနားခ်က္ေၾကာင့္လည္း ေက်းလက္မွာဆိုလို႔ရွိရင္ သိပ္ေ၀းတဲ့ ေဒသတို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေဒသလိုေနရာေတြဆိုလုိ႔ရွိရင္ ကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က်ေတာ့ ပညာေရး အရည္အေသြးညံ့လို႔၊ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ဆရာ လိုအပ္ေနေသးတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြကို ေရွ႕ဆက္လွမ္းရမယ့္ ပညာေရးစနစ္၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းေရာက္ရွိဖို႔၊ လူတိုင္း ကေလးတိုင္း ပညာသင္ယူမႈ အခြင့္အေရးရရွိဖို႔၊ ပညာေရး ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းအရ မူႀကိဳအရြယ္၊ မူလတန္းအရြယ္၊ အလယ္တန္းအရြယ္ေတြမွာ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ရွိမႈ၊ ေရာက္ရွိရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း စစ္တမ္းေတြ၊ သုေတသနေတြ ရရွိထားခ်က္ေတြနဲ႔ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုမွ်ေ၀ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပဳလုပ္တာပါ။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးေတြ ေက်ာင္းမတက္ရျခင္းမွာ မိသားစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔၊ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ အျခားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေက်ာင္းမေနရပဲ LFS အရ ၃၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ IHLCAS အရ ၂၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အလုပ္လုပ္ေနရတယ္လို႔ စစ္တမ္းေတြက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရဲမင္းေခါင္
3 years Ago
Up