ေက်ာင္းဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ

May 30, 2018

လက္ရွိပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀၀ နီးပါး ခြဲေဝသတ္မွတ္

အခု ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေထာက္အကူျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀၀ နီးပါး ခြဲေဝသတ္မွတ္လိုက္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနရဲ႕ ၫႊန္ၾကားစာအရ သိရပါတယ္။ ဒီရန္ပံုေငြေတြကို ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ၿပီး အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းေတြ၊ ရန္ကုန္နဲ႔ စစ္ကိုင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္နဲ႔ ပညာေရးေကာလိပ္ေတြလည္း ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ၆ လ ဘတ္ဂ်က္ကေန ရရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ မတ္လမွာရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားစာရင္းေတြအရ ရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၂၈၇၃၅ ေက်ာ္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြအရ က်ပ္သန္း ၂၃၈၉၂ ေက်ာ္ပဲ ရတာေၾကာင့္ မူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြကိုပဲ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ေပးဦးမွာျဖစ္ၿပီး ဒီေငြေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးေတြကေန ထုတ္ယူ ခြဲေဝေပးရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနရဲ႕ ၫႊန္ၾကားစာအရ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္က တႏိုင္ငံလံုးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း ၁၅၃၈၊ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၅၆၅၀၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၆၂၂၄ နဲ႔ အထက္တန္း ေက်ာင္းေပါင္း ၃၅၁၃ ရွိၿပီး အေျခခံပညာေက်ာင္းသားေပါင္းကေတာ့ ၉၂ သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရသိရပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း
4 years Ago
Up