ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနသူမ်ား လြတ္လပ္စြာေရာင္းခ်သယ္ယူခြင့္ရွိ

October 2, 2018

ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနသူမ်ား လြတ္လပ္စြာေရာင္းခ်သယ္ယူခြင့္ရွိ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳ  ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနၾကသူေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ် သယ္ယူခြင့္ရွိ တယ္လို႔ ျပည္နယ္  သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂ရက္  ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလဆိုင္းက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳေနၾကတဲ့  အေျခခံေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနၾကတဲ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္း ေရာက္ရိွလာၾကတဲ့ ျပည္သူေတြကို ေက်ာက္စိမ္းေဈးကြက္ရိွရာ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတြအျပင္ ျပည္တြင္း ေနရာအသီးသီးသို႔ လြတ္လပ္စြာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရိွမရိွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအေန ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ လြတ္လပ္စြာေရာင္းခ်ခြင့္ သယ္ယူခြင့္ရိွတယ္လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ၂ရက္က၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၃ခုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးအဆို ၂ခုအျပင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း" ကိုတင္သြင္ျခင္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ မေန႔က က်င္းပတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး မွာေတာ့ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးေဇာ္ဝင္းက တရားမဝင္ေရႊေမွာ္နဲ႔ ပယင္း ေမွာ္ေတြကို တရားဝင္လုပ္ကြက္ ခ်ထားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးက “နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး အကန္႔ အသတ္ေနရာေတြကိုေတာ့ ယာယီဆိုင္ငံထားပါတယ္။ တံုမဏီ၊ ရွင္ေဗြယန္ကိုေတာ့ ၅၄ဖြဲ႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ဟာကိုေတာ့ အျမန္ဆံုးခ်ထားေပးႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မယ္”လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက နန္႔ကြမ္း၊ တံုမဏီ၊ ဝမ္းပလာ၊ အင္းေၾကာ၊ တံတားရွည္၊ ေဝဘီ၊ ခမံစီ၊ ေတာ္လယ္၊ လဘူခ၊ ေဝေလာ၊ နမ္ျဗဴ၊ ေအာင္ေလာဒ့္၊ ရွမ္းစု၊ ဆန္ဂိုေဒါင္၊ ထန္းပရား၊ မိုင္းခြန္၊ ဇီးျဖဴကုန္း၊ ေညာင္ပင္ကုန္းစတဲ့ ေမွာ္ေတြကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ ရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up