ေကာ္လုိရာဒုိျပည္နယ္တြင္

March 25, 2018

ေကာ္လုိရာဒုိျပည္နယ္တြင္ ဒုိင္ႏုိေဆာ႐ုပ္ႀကီး မီးေလာင္ (႐ုပ္သံ)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ကိုလုိရာဒုိျပည္နယ္က ပန္းၿခံထဲမွာ တုိင္ရန္ႏုိေဆာရက္စ္ (တီ-ရက္စ္) လုိ႔ေခၚတဲ့ ဒုိႏုိေဆာ႐ုပ္ႀကီး မတ္ ၂၂ ရက္ေန႔က မီးစြဲေလာင္ခဲ့ပါတယ္။ လွ်စ္စစ္စနစ္ ယုိယြင္းမႈေၾကာင္း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ခဲ့တာလုိ႔ သိရၿပီး  ပန္းၿခံရဲ႕ ပူးတြဲပိုင္ရွင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေရြ႕လ်ားၿပီး အသံပါထြက္ႏုိင္တဲ့ ၇ မီတာအျမင့္ရွိတဲ့ တုိင္ရန္ႏုိေဆာရက္စ္ (တီ-ရက္စ္) အ႐ုပ္ႀကီးက ပန္းၿခံထဲမွာ ျပထားတဲ့ ဒုိင္ႏုိေဆာ ၆ ႐ုပ္ထဲက တ႐ုပ္ျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္မႈထဲမွာ တဦးတေယာက္မွ ဒဏ္ရာ မရရွိဘူးလို႔ စီဂ်ီတီအန္သတင္းမွာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
5 years Ago
Up