ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒

October 19, 2018

အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး နည္းလမ္း သံုးသြယ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေျပာ

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အျခားတိုင္းျပည္ေတြလိုပဲ  နည္းလမ္း ၃ သြယ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က  ေျပာပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့  ေကာ္မရွင္က ျပဳစုထုတ္ေ၀တဲ့ "ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးပညာေပးအစီအစဥ္ (အေျခခံပညာမူလတန္း)" ဆရာကိုင္ စာအုပ္ကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဆီ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခန္းအနားမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။ "ပထမနည္းလမ္းဟာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယနည္းလမ္းက တားဆီးကာကြယ္ေရးအပိုင္းျဖစ္တယ္၊ တတိယအပိုင္းမွာ အသိပညာေပးျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္၊ နည္းလမ္း (၃) သြယ္လံုးကို တၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းဟာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္း၊ အထိေရာက္ဆံုးလုပ္ငန္း၊ အလ်င္ျမန္ဆံုးလုပ္ငန္း၊ နစ္နာမႈအနည္းဆံုး လုပ္ငန္းနဲ႔ လူေတြကို ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ျပည့္စံုဖို႔ ျပဳျပင္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။" နိုင္ငံေတာ္အတြက္ "အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ယႏၱရားတရပ္" အေနနဲ႔ ပထမဆံုးထုတ္ျပန္တဲ့ စာအုပ္တအုပ္ျဖစ္လို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနဲ႔ သမိုင္းဝင္မႈမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ စာအုပ္တခုပ္ ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာက္လင့္တယ္လို႔လည္း ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာပါတယ္။ "ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးပညာေပးအစီအစဥ္" ဆရာကိုင္စာအုပ္ဟာ အဓိက  မူလတန္းငယ္ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အမွန္တရားကိုလက္ခံဖို႔၊ အမွန္တရားကို ျမတ္နိုးဖို႔နဲ႔  ဝန္ခံတတ္ဖို႔၊ တာဝန္ယူတတ္ဖို႔ျဖစ္ၿပီး အေျခခံအဆင့္ကစလို႔ ေရွ႕အဆင့္ဆင့္ထိ ဒီထက္ပိုၿပီးျမင့္မားတဲ့ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပဳစုတင္ျပသြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔လည္း အခန္းအနားအစီအစဥ္အရ သိရပါတယ္။ "ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးပညာေပးအစီအစဥ္" ဆရာကိုင္စာအုပ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC) က ကမကထျပဳ ေရးဆြဲျပဳစုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up