ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေန

June 5, 2018

ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေန

  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာမွာ စက္သံုးဆီ သိုုေလွာင္ကန္ေတြ ပါဝင္တဲ့ ဘက္စံုသံုး ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ဖို႔တိုင္း အစိုးရက စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေတာ ေက်းရြာမွာ Multipurpose Terminal ဘက္စံုသံုး ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ဖို႔ လုပ္ငန္း စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ”ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က “အခုဆိပ္ကမ္းဟာ ဘက္စံုသံုး ျဖစ္တဲ့အတြက္ စက္သံုးဆီ ဆိပ္ကမ္း၊ သိုေလွာင္ကန္ေတြ ပါဝင္မွာ ျဖစ္သလို ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ အတြက္ကိုလည္း အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းတည္ေနရာရဲ့ ေရစူးအနက္က သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းထက္ ပိုနက္တဲ့အတြက္ ျပည္ပသေဘၤာႀကီးေတြ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ေတြနဲ႔ နီးကပ္တဲ့အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းကို မထိခိုက္ပဲ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဆိပ္ကမ္းကို ရန္ကုန္တခုထဲအတြက္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ အတြက္လည္း ရည္ရြယ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းကို ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာနဲ႔ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာ့ဂႏူးေက်းရြာၾကား ေျမဧရိယာ ၁၀၅၃ ဧက မွာ တည္ေဆာက္ဖို ့ယာထားပါတယ္။ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ အေနနဲ ့ ေျမဧရိယာ ၅၀၀ ဧက ကို စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ ယာထားၿပီး ျမစ္ကမ္းနားအရွည္ ၂.၂ ကီလိုမီတာကို အသံုးျပဳဖို႔ ယာထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
3 years Ago
Up