ေကအန္ယူ

May 31, 2019

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေကအန္ယူ ေတာင္းဆုိ

‘ေကာ္’ ႐ိုးရာ ဓေလ့နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စုေပါင္းေျမယာပုိင္ဆုိင္က်င့္သုံးမႈ စနစ္ေတြကုိ ဖိနွိပ္ဆန္႔က်င္တဲ့ အစုိးရရဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအပါအ၀င္ တျခားေျမႏွင့္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးဖုိ႔နဲ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သုံးသပ္ေပးဖုိ႔ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ကေန ၃၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပတဲ့ “ေကာ္” ႐ိုးရာဓေလ့နယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း စနစ္ဆုိင္ရာ နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအၿပီး အခုလုိ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိလိုက္တာပါ။ အဆုိပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ေဒသခံလူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲအစည္းေတြ၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ့ ေကအန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအ၀င္ အဖြဲအစည္း ၅၆ ဖြဲ႔က ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲပါတယ္။ ေကအန္ယူ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမႉး ပဒို ေစာေနသဘေလးက “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းက ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအန္ယူရဲ့ ေျမယာေပၚလစီထဲမွာ မရွိဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔မရွိတာလဲဆုိရင္ အမ်ားပုိင္ေျမ၊ အစုိအဖြဲ႔လုိက္ပုိင္တဲ့ေျမ၊ တဦးတေယာက္ပုိင္ေျမဆုိတဲ့ဟာကုိပဲရွိတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ ႐ိုးရာ အရပုိင္ဆုိင္ၾကတဲ့ေျမကုိ အသုံးခ်တယ္။ ေျမကို အတူတကြ စုေပါင္းအသုံးခ်ၾကတယ္။ အဲလုိမ်ဳိးပဲ ရွိတယ္။ ဆုိေတာ့ အခုနက ေျပာတဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းသည္ ဒါမရွိဘူးဆုိတာ ေျပာျပခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရက ထုတ္တဲ့ဥပေဒအတုိင္း ေနျပည္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္တာက အေပၚကေနၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခမွာ ဘယ္လုိရွိသလဲ စနစ္တက် ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ ဌာေန ေဒသခံေတြကေန သူတုိ႔႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခြဲသလဲဆုိတဲ့ စနစ္ကို မသိဘဲနဲ႔ ဒါကုိ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းဆုိၿပီး အကုန္လုံးသတ္မွတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဒါက ယဥ္ေက်းမႈအရလည္းထိခုိက္တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ့ စာ၀တ္ေနေရးလည္း ပ်က္စီးမယ္။ အဲဒီယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းနဲ႔ေျမလည္း ဆုံး႐ံႈးသြားမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပါ ထိခုိက္မယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခားေသာ ေျမနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြကုိလည္း ျပန္လည္းသုံးသပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီဥေပဒေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ႐ိုးရာ ဓေလ့ေျမယာစီမံက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေတြကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမတုိင္းဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမအတြင္းမွာ ေကအန္ယူရဲ့ ေျမယာနဲ႔ သစ္ေတာမူ၀ါဒါႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္နွင့္ “ေကာ္” ႐ိုးရာဓေလ့ နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္္ ပုိမုိအားေကာင္းခုိင္မာလာေအာင္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေကအန္ယူထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ခ႐ိုင္ ၇ ခုအတြင္းမွာ “ေကာ္” လုိ႔ ေခၚတဲ့ ႐ိုးရာဓေလ့နယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ၁၉၈ ေကာ္ရွိၿပီး အဆုိပါ ေကာ္ေတြထဲက ၃ ခုကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ္႐ိုးရာ ဓေလ့နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္သည္ အလြန္ေကာင္မြန္ၿပီး ေခတ္စနစ္နဲ႔ ကုိက္ညီေနဆဲျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥေပဒ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒကုိ ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိရက အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရက ေျမယာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒအတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့အေပၚ ေကအန္ယူဗဟို က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ  ေျမယာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ကရင္တမ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ အျမင္သေဘာထားနဲ႔ စုစည္းခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပဲြမွ အေျဖရွာဖို႔၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လက္တေလာ ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ေျမယာဥပေဒဟာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ လူအခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြကို အေလးထားျခင္း မရွိသလို အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
4 years Ago

February 1, 2019

ပဒုိမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု ကရင္လူငယ္ ေစာကျပဴထူး (ေခၚ) ေစာဂ်ဳိးဇက္ ရရွိ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ပဒုိမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကုိ Free Burma Rangers (FBR) အဖြဲ႔က ကရင္လူငယ္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ေစာကျပဴထူး (ေခၚ) ေစာဂ်ဳိးဇက္ကုိ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္လုိက္ပါတယ္။ ေကအန္ယူ တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမ ေဒဘူးႏုိမွာ မေန႔ကက်င္းပတဲ့ ႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမွာ ဒီဆုကုိ ပဒုိမန္းရွာရဲ႕ သားငယ္က ေၾကညာၿပီး ေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဒုိမန္းရွာရဲ႕သားငယ္ စလုံဖန္းက “ေစာဂ်ဳိးဇက္ (ခ) ေစာကျပဴထူးဟာ ကရင္လူမႈ အသုိင္းအဝန္းကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူျဖစ္သလုိ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကုိသိေအာင္ ျမန္မာျပည္တြင္းသာမက ကမၻာကသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ FBR ရဲ႕ ထိပ္တန္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတဦး ျဖစ္ၿပီး သူဟာ ျမန္မာျပည္တဝန္းလုံးက တျခား တုိင္းရင္းသားေဒသေတြကုိလည္း ေဆးပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းလုိက္ေပးေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆးပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အီရတ္၊ ကာဂ်စၥတန္နဲ႔ ဆီးရီးယားေဒသကုိလည္း သြားၿပီး သင္တန္းေပး ေဆးကုသေပးေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ဒီလုိ သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသမွာ ကရင္လူမ်ဳိးေတြကို သိရွိလာၾကတယ္” လို႔ ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေစာဂ်ဳိးစက္ဟာ (ေခၚ) ေစာကျပဴထူးဟာ ေကာ္သူးေလ ေတာတြင္းေဆးေက်ာင္းမွာ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အျပင္ ရွမ္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔က အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေနသလို က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးေနတဲ့ သင္တန္းဆရာတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပဒိုမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုအတြက္ ေစာဂ်ိဳးဇက္ကိုေပးဖို႔ FBR ဒါ႐ိုက္တာ David Eubank က အဆိုျပဳခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအဆိုျပဳစာမွာ ေစာဂ်ိဳးဇက္ဟာ ဆန္းသစ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ FBR ရဲ႕ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြသာမက ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေလးစားမႈကို ရရွိထားသူ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ပဒုိမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု ရရွိတဲ့အေပၚ ေစာဂ်ဳိးဇက္က “ဒီလုိ ပဒုိမန္းရွာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကုိ ရရွိေအာင္ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၾကတ့ဲ ဆရာ ဆရာမနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီလုိ ကိုယ့္လူမႈအသုိင္းအဝန္းမွာ ေပးဆပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ျပင္ဆင္ေပးမႈ ေကာင္းခ်ီးေပးမႈေၾကာင့္ ဒီဆုကုိ ရရွိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ က်ေနာ္ အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ့္မွာရွိတဲ့ အစြမ္းသတၱိနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကုိ က်ေနာ့္လူမ်ဳိးနဲ႔ တုိင္းျပည္အတြင္း အတတ္ႏုိင္ဆုံး လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္” လို႔ ဆုရရွိခ်ိန္မွာ ေျပာပါတယ္။ ပဒုိမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကုိ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံၿပီး အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္ေသးတဲ့ ကရင္လူငယ္ေတြကုိ ခ်ီးျမႇင့္တာျဖစ္ၿပီး ဆုေၾကးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ပဒိုမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကို အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး (KWO) က ေနာ္ဆဲဆဲနဲ႔ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (OKRSO) အဖြဲ႔မွ ေစာအဲသိုတို႔ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရတဲ့ ေကအန္ယူေခါင္းေဆာင္ ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းရဲ႕ သားသမီးေတြက ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္ၿပီး ပဒုိမန္းရွာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
More News
Up