ေကအန္ပီပီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ တရား၀င္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

April 26, 2018

ေကအန္ပီပီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ တရား၀င္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (ေကအန္ပီပီ)နဲ႔ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ ဟာ ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေတြမွာခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ဲတဲ့ ႏွစ္ဖက္ အပစ္ရပ္ သဘာတူညီခ်က္ေတြကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီကေန႔မနက္ လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ စတင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ ေဒသအဆင့္ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကိစၥေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ကိစၥ၊  လူမႈေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈကိစၥ၊ ျပည္နယ္အတြင္း INGOနဲ႔ NGOေတြ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈကိစၥေတြအျပင္  ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေတြမွာ ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံေတြ ျပန္လည္ထားရွိေရးနဲ႔ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေကအန္ပီပီပီက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒသခံႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊  ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ခြန္တူးတူးေလး
4 years Ago
Up