ဧရာ၀တီတုိင္းထဲ သိမ္းဆည္းေျမဧက ၁၄၀၀ ခန္႔ကုိ မူလပုိင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္ေပးအပ္

December 12, 2018

ဧရာ၀တီတုိင္းထဲ သိမ္းဆည္းေျမဧက ၁၄၀၀ ခန္႔ကုိ မူလပုိင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္ေပးအပ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးထဲက သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမဧက ၁၄၀၀ ေလာက္အား တိုင္းအစိုးရက မူလပိုင္ရွင္ေတြကုိ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန (ေကာ္ဖီရာသီ သီးႏွံဌာနခြဲ) မွ စြန္႔လႊတ္ေျမ ၅၈၆ ဧကကို ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကက္ဖေမႊးေဇာင္းေက်းရြာအုပ္စုက ေတာင္သူလယ္သမား ၁၉၆ ဦး၊ က်ံဴကဒြန္းေက်းရြာအုပ္စုက လယ္သမား ၂၂၆ ဦးကို စြန္႔လႊတ္ေျမဧက ၆၇၇ ဧကတုိ႔ကုိ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ သီရိအဏၰ၀ါခန္းမမွာ ယာယီ လယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳပံုစံ ၃ ေတြနဲ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္ ၉၀၅ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခဲ့တဲ့ ေညာင္တုန္း ၿမိဳ႕နယ္ ျမမၼာျပာသာေက်းရြာအုပ္စု လယ္ ၇၃ ဧကထဲမွ ေတာင္သူလယ္သမား ၁၅ ဦးကုိ လယ္ ၄၃ ဧကအတြက္ ပံုစံ ၇ ေတြနဲ႔ ယာယီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳပံုစံ ၃ ေတြ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်င္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႉး႐ုံးခန္းမမွာ ဒါးကျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း (ကညင္ေကာက္) မွ စြန္႔လႊတ္ေျမ ၅၀ ဧကအား ေတာင္သူ ၁၆ ဦးကုိလည္း ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ ပါတယ္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးလွမိုးေအာင္က မူလပိုင္ရွင္ေတြလက္ထဲ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၅ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမား ၈၉၂ ဦးကို စြန္လႊတ္ေျမ ၈၁၉၃ ဧက လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ့ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။
2 years Ago
Up