ဧရာဝတီတိုင္း စိုက္/ေမြး ဝန္ႀကီးသစ္ကတိသစၥာျပဳ

January 30, 2018

ဧရာဝတီတိုင္း စိုက္/ေမြး ဝန္ႀကီးသစ္ကတိသစၥာျပဳ

  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးသစ္ ဦးတင္ေအာင္ဝင္းဟာ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္က က်င္းပတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးမွာ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအရ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ ဝန္ႀကီးဦးဘဟိန္းရဲ႕ေနရာမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး အၿငိမ္းစား ဦးတင္ေအာင္ဝင္းကို အစားထိုးခန္႔အပ္ဖို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလွမိုးေအာင္အဆိုျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ေၾကာင္းအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ကတိသစၥာျပဳခဲ့တာပါ။
3 years Ago
Up