ဧရာဝတီတိုင္း စိုက္ေမြးဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ

May 31, 2017

ဧရာဝတီတိုင္း စိုက္ေမြးဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ

  ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးသယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိန္းေရး ဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္းကို ႏုတ္ထြက္ေပးဖို႔နဲ႔ ဝန္ႀကီးအသစ္ခန္႔အပ္ေပးဖို႔ ေဒသခံ အင္းလုပ္သားႀကီးေတြ က ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေရလုပ္ငန္း႐ွင္အင္းသားႀကီးေတြကို ႏွစ္ရွည္ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ ေၾကးတိုင္အင္းေတြကို အစိုးသစ္လက္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးကဆက္လက္ခ်ထားေပးျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲေရလုပ္သားငယ္ေတြကိုအစုအဖြဲ႔ပိုင္အင္းေတြအျဖစ္ခ်ထားေပးတာကို မေက်နပ္လို႔ အင္းသားႀကီးေတြက ေမလ ၃၀ရက္မွာ  ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ အင္းသားႀကီးေတြရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္မယူဘဲ ၂၀၁၂ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ ၫြန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဝန္ႀကီးကို အေရးယူေပးဖို႔နဲ႔ အသစ္ေရးဆြဲေနတဲ့ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒမွာ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ ေရလုပ္သားေတြထည့္သြင္းေရးဆြဲမွာကိုလည္း လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူ ဦးတင္သန္း ကေျပာပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက အင္းသားႀကီးအခ်ိဳ႕နဲ႔ အင္းလုပ္သားေတြပါ၀င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကို လည္း အေရးယူေပးဖို႔နဲ႔  ေၾကးတိုင္အင္းေတြကို အင္းသားႀကီးေတြအတြက္ ႏွစ္ရွည္ျပန္ခ်ေပးဖို႔ေတြ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အင္းသားႀကီးနဲ႔ ေရလုပ္သားငယ္ေတြအၾကားပဋိပကၡျဖစ္မႈေတြဟာမၾကာခဏဆိုသလိုျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ အင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားေစဖို႔ အားနည္းခ်က္ေတြ႐ွိေနတဲ့ ၂၀၁၂ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာဝန္ႀကီးဦးဘဟိန္း ကတင္ျပထားပါတယ္။ လက္႐ွိအခ်ိန္မွာ ေရလုပ္သားငယ္ေတြအလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေစဖို႔ အစုအဖြဲ႔ပိုင္အင္း ေတြခ်ထားေပးတာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔  အသစ္ေရးဆြဲတဲ့ဥပေဒမွာလည္း ေရလုပ္သားငယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေစဖို႔နဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္မႈေတြ မ႐ွိေစဖို႔အတြက္ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္မွာေျဖၾကားထားပါတယ္  
4 years Ago
Up