ဧရာဝတီတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားအမတ္မ်ား

February 3, 2017

ဧရာဝတီတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားအမတ္မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေမးခြန္းေမးျမန္း

ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ပညာေရးကိစၥ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ပါတီအႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ က်င္းပခဲ့တာ ၁ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သားအမတ္အခ်ဳိ႕ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေမးျမန္းခဲ့ၾကတာပါ။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးေအာင္ေက်ာ္မိုးက လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္ထြန္းက အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ မူလတန္းေက်ာင္းကို ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ေပးဖို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တာာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေမးခြန္းေမးျမန္းတာဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး အရင္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီအစည္းအစည္းအေဝးေတြမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးတာေတြ ရွိေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းတာ၊ အဆိုေတြမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးတာေတြ မရွိခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။
4 years Ago
Up