ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း

August 31, 2016

ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပ်က္ျပယ္ဟု ေကာ္မရွင္ ေၾကညာ

ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ ၁ ေခါင္းေဆာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းဟာ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္တယ္လို႔  ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္က "ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္စြဲပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကန္႔ကြက္လႊာ အယူခံမႈ အမွတ္(၁၁/၂၀၁၆) ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) အတြက္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းဟာ ဥပေဒအရ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းမဲဆႏၵနယ္ရဲ႕  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူမွာ ဦးေယာနာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၇၅ (က) အရ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္"လို႔ သတင္းထုတ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ (၁)  အေျခစိုက္တဲ့ ပန္ဝါၿမိဳ႕မွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီကလြဲၿပီး တျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ စည္း႐ုံးေရးမဆင္းဖို႔နဲ႔ ပါတီဆိုင္းဘုတ္ တင္တာေတြ မလုပ္ဖို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့ဖူးၿပီး စည္း႐ုံးေရးဆင္းတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားတိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
5 years Ago
Up