ဥေရာပအႀကီးဆံုး

February 10, 2019

ဥေရာပအႀကီးဆံုး ခိုလႈံေရးစခန္း ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္၍ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားကို စခန္းငယ္မ်ားသုိ႔ပို႔

ဥေရာပရဲ႕ အႀကီးဆံုး ခိုလႈံေရးစခန္းကုိ ပိတ္သိမး္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စခန္းက ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ အေယာက္ ၅၀ ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က စခန္းငယ္ေတြဆီ ေရႊ႕ေျပာငး္ခဲ့ပါတယ္။ အီတလီအစိုးရက ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူအားလံုး လက္ခံတာကို တားျမစ္တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ေနာက္မွာ ခိုလႈံေရးစခန္းကုိ ပိတ္ပစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒအရ လူသားခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို အကာအကြယ္ေပးတာ ဖ်က္သိိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ကာရာမီနယ္ယိုစခန္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ ၁,၂၄၄ ဦး ေနထိုင္ၿပီး သူတုိ႔ထဲက အမ်ားစုဟာ ေလွနဲ႔ တရားမ၀င္ ေရာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု သူတို႔အားလံုးကို အီတလီနုိင္ငံအတြင္း တျခားေနရာေတြဆီ ေရႊ႕ေျပာငး္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up