ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အႏၲရာယ္ရွိဟု ယူနီဆက္ဖ္ေျပာ Archives - DVB