ဦးေသဆုံးခဲ့

August 4, 2017

ႏုိင္ငံတ၀န္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ၂ သိန္းေက်ာ္ ေရေဘးႀကံဳ၊ ၃ ဦးေသဆုံးခဲ့

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး  ၁၀ ခုမွာ ဇူလုိင္ ၁ ရကေန႔ကေန ၃၀ ရက္ေန႔အတြင္း ေရဘးေၾကာင္း လူေပါင္း ၂ သိန္းေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး ၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့တယ္လုိ႔ ကုလမသဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္းေရး႐ံုး (UNOCHA) က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မေကြး၊ ဧရာ၀တီ၊ စစ္ကုိင္း၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီ နဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္၊ ကရင္ နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔မွာ အဓိက ေရေဘးႀကံဳခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ စစ္ကုိင္းနဲ႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာမွာ ေရျပန္က်သြားၿပီျဖစ္လုိ႔ ေရေဘးေရွာင္ေတြလည္း မိမိေနအိမ္ကုိျပန္သြားၾကၿပီလုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ “ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔အထိ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေပါင္း ၃၀၄ ခုအနက္ စခန္း ၂၅၁ ခုကို ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေသာ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ တို႔တြင္ရွိခဲ့ေသာ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္းအားလံုးလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္” လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလုိမိမိေနအိမ္ေတြ ျပန္ႏုိင္တဲ့သူေတြ ရွိေပမယ့္ လူဦးေရ ၇၄,ဝဝဝ ေက်ာ္မွာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ငါးခုရွိ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေပါင္း ၅၃ ခုမွာ ဆက္လက္ေနထိုင္ ေနၾကရဆဲပဲလုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းမွာ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၁၅ ခုက လူဦးေရ ၆၄,၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးခစန္း ၂၂ ခုက လူေပါင္း ၆၇၀၀ ခန္႔ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ ရွိေနတယ္ဆဲပဲလုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
5 years Ago
Up