ဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ေကာ္မရွင္ကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ား ကန္႔ကြက္

March 20, 2016

ဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ေကာ္မရွင္ကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ား ကန္႔ကြက္

ဦးေရႊမန္းဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ေပးဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို တပ္မေတာ္သားေတြ ကန္႔ကြက္စာတင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းေတြ အမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ ၃၅ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔ဘက္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီလုိ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ထံကို ကန္႔ကြက္စာတင္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဒုုတိယဥကၠ႒ ရမည္းသင္းမဲဆႏၵနယ္က ဦးကိုုကိုုႏိုုင္ကေတာ့ သူတို႔ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ တိုင္ၾကားထားတာ မသိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ “မသိပါဘူးခင္ဗ်။ သူတို႔က တကယ္လို႔ ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုၾကပါေတာ့၊ ကန္႔ကြက္ရင္ ဒီေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းတဲ့ေကာ္မရွင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္နာယကဆီကို အဆိုအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမးခြန္းအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပီးေတာ့ ကန္႔ကြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး တင္ထားတယ္လို႔ မၾကားမိေသးေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တပ္မေတာ္ဘက္ကုိ ဒီဗြီဘီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ဆက္သြယ္လုိ႔မရျဖစ္ေနပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕တာဝန္ေတြကေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရး၊ ပယ္ဖ်က္ေရး၊ အသစ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးတို႔ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကတဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရျခင္း၊ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါက ၎ကိစၥရပ္မ်ားအား ဥပေဒအျမင္ႏွင့္ယွဥ္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရျခင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ ကာလအတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က က႑အလိုက္ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးသည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ေကာ္မရွင္အတြင္း တာဝန္ခြဲေဝသတ္မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခါ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အႀကံဉာဏ္ ေပးရျခင္းတိုု႔ကိုုေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
7 years Ago
Up