ဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္ သက္တမ္းထပ္မတိုးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္

February 28, 2019

ဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္ သက္တမ္းထပ္မတိုးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္

သူရဦးေရႊမန္းဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို သက္တမ္းထပ္မတိုးဖို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေကာ္မရွင္သက္တမ္း တႏွစ္ တိုးျမင့္ဖို႔ တင္သြင္းခ်ိန္မွာ ကန္႔ကြက္မႈရွိခဲ့တဲ့အတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ကန္႔ကြက္မဲ ၅၅၅၊ ေထာက္ခံမဲ ၂၀ ၊ ၾကားေနမဲ ၁၀ ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ သက္တမ္းမတိုးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ။
4 years Ago
Up