ဦးေက်ာ္၀င္း၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

March 22, 2016

ဦးေက်ာ္၀င္း၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး လ်ာထားခံသူအျဖစ္ နာမည္ထြက္ေန တဲ့ ဦးေက်ာ္၀င္း ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း အျပည့္အစံု…
7 years Ago
Up