ဦးဝီရသူ၏ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း  ကပ္ထားသည့္ ဝရမ္းစာဆုတ္ျဖဲခံရ | DVB