ဦးလူမင္းေျပာ

February 23, 2017

ဦးကုိနီ လုပ္ႀကံခံရမႈ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ စိန္ေခၚျခင္းျဖစ္ဟု ဦးလူမင္းေျပာ (ဓာတ္ပုံ)

ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရတ့ဲ ကိစၥက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို စိန္ေခၚလိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ ဦးလူမင္းက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တ့ဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အထူးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး၊ ဂီတအစည္းအ႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္း၍ တရးးဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏အခန္းက႑ Facebook Page ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူဇာလင္း
4 years Ago
Up