ဦးထင္ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ ျဖစ္ၿပီ

March 15, 2016

ဦးထင္ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ ျဖစ္ၿပီ

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲအစီအစဥ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔က်င္းပရာ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔မွ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္အား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးပြဲကို ဒီနက္ ၁၀ နာရီက စတင္ၿပီး မဲေရတြက္ေနစဥ္မွာ  မဲအေရအတြက္ ၃၆၀ မဲနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေနရာကို ဦးထင္ေက်ာ္က ရွိသြားပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႔မွ တင္သြင္းတဲ့ ဦးျမင့္ေဆြကေတာ့ မဲအေရအတြက္ ၂၁၃ မဲနဲ႔ ဒုသမၼတ ၁ ေနရာရရွိသြားၿပီး ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ ကေတာ့  မဲအေရအတြက္ ၇၉ မဲနဲ႔ ဒုသမၼတ ၂ ေနရာ ရွိသြားပါတယ္။
6 years Ago
Up