ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕ အင္းစိန္ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္မႈျမင္ကြင္း

April 17, 2016

ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕ အင္းစိန္ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္မႈျမင္ကြင္း

ဒီမိုကေရစီအေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕ အင္းစိန္ေထာင္က လြတ္ေျမာက္လာမႈ ျမင္ကြင္။ ဓာတ္ပုံ - ဟိန္းကုိ
6 years Ago
Up