ဦးတင္ဦး ပုေလာၿမိဳ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ)

October 3, 2015

ဦးတင္ဦး ပုေလာၿမိဳ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ)

ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦး ပုေလာၿမိဳ႕ေရာက္ရွိစဥ္။ ဓာတ္ပံု ေအာင္ဆန္းတင့္ (ပုေလာ)  
7 years Ago
Up